ทิพยรัตน์ทรานสปอร์ต รถที่ให้บริการ

รถกระบะ 4 ล้อเล็ก 4 ล้อใหญ่ รถ 6 ล้อ
รถกระบะตู้ทึบ ตอนเดียวหลังคาสูง , กระบะแคปตู้ทึบ , กระบะคอก ,  6 ล้อตู้ทึบ , 6 ล้อคอก